Din virksomhed kan være med til at uddanne fremtidens bæredygtige forandringsagenter og få dem  forbundet med virksomheden

Din virksomhed  får mulighed for årligt at give mindst to skoler/uddannelser en case omkring bæredygtighed, som virksomheden gerne vil have de unge engageret i. Virksomheden får desuden mulighed for i Verdensmålshuset og i materiale til skole og uddannelser at vise dens engagement i bæredygttighed - primært via casen til de unge. Sidst men ikke mindst får deltagende virksomheder mulighed for at deltage i arrangementer med andre virksomheder og aktører, der er opsatte på at fremme bæredygtig udvikling.

Et eksempel på en virksomhed, og dens Case er Siemens Gamesa. Siemens Gamesa har sammen med Verdensmålshuset genin, udarbejdet en case, som både vises i huset og i materiale, der kan tages med ud på skoler og uddannelser

HVORDAN:

I konkrete forløb, tilpasset virksomhedens ressourcer og behov, stiller de unge skarpt på et bæredygtigt fokusområde relevant for de deltagende virksomheder. De får en specifik udfordring relateret til dette fokus, udvikler herefter ideer og løsninger, og er med til at løse udfordringen.  

Eleverne lærer i et forløb virksomheden og dens fokusområder godt at kende, og gennem aktiv fordybelse og ideudvikling i arbejdet med en case fra virksomheden, knyttes eleverne til virksomheden.

Der kan være tale om forløb på en dag eller flere dage. Det vælger virksomheden i sparring med Verdensmålshuset Genin. 

Modellen er overordnet set: Udfordring - ideudvikling - præsentation

HVORFOR

Virksomhederne er med til at klæde den kommende generation bedre på, så den kan påvirke en verden under hastig forandring, med de udfordringer der er i denne. Involveringen er til at overskue, men værdien er stor - både for de unge, lokalsamfund og for virksomheden. 

Der er flere grunde til at deltagelse giver værdi:

- Virksomheder, får i deres samarbejde med den unge generation, skabt en vigtig tilknytning til fremtidens arbejdskraft og fremtidens kunder. En aktiv og givende tilknytning til de unge, som engagerer sig i den grønne og blå omstilling, og som i virksomheder kan skabe øget konkurrencedygtighed. 

- Virksomheder, der styrker deres bæredygtige profil og arbejder med Verdensmålene på reel vis, foretrækkes i stigende grad af kunder, ansatte og samarbejdspartnere.

- Uddannelser og virksomheder bidrager i de konkrete samarbejder til at styrke lokalområdets udvikling, for eksempel i forhold til at få øget fokus på ansvarlig produktion pg på fremmelse af alternativer til fossilebrændstoffer.

Din virksomhed udarbejder cases med verdennsmålsrelaterede udfordringer, der indgår som del af den case bank, der bliver udbudt til uddannelserne. Genin assisterer med udarbejdelse af cases og faciliterer selve forløbene. Så dine medarbejderes involvering er begræsnet til 2-4 timer per case.

Der vil desuden blive lavet statistik over hvor mange bæredygtige grønne forandringsagenter din virksomhed har været med til at danne. 

 

Kontakt Gert Barslund på tlf 21478060 eller mail gert@genin.dk for at høre nærmere.