FORLØB DER FORANDRER

Vores kerneaktivitet er case-baserede undervisningsforløb, hvor børn og unge er med til at finde nye løsninger på autentiske cases fra virksomheder ved tilegnelse af konkrete ideudviklingsværktøjer. 

Vores casebaserede - forløb henvender sig pt primært til udskolingen og ungdomsuddannelser. Kontakt os gerne for at høre om det er noget for din klasse hvis du er i tvivl! 

Se vores aktuelle cases her: Aktuelle cases (genin.dk)

Foruden vores kerneaktiviteter indgår vi også i projekter med eksempelvis kommuner og uddannelsesinstitutioner. Vi har bl.a. i 2023 i samarbejde med Esbjerg Kommune kørt affaldsforløb for kommunens 4. klasser.

Hvad er et Genin-forløb?

Eleverne arbejder altid med en konkret reel udfordring fra en virksomhed relateret til et eller flere verdensmål.  

Det kan både foregå hos os eller på skolen - og det kan være alt fra en enkelt dag til projektdage - eller noget man kører et par timer hver uge i et specifikt fag.

Vi faciliterer casen og er som minimum til stede ved kick off og pitch. Hvis muligt er virksomheden også selv til stede. Og det er gratis.

Alle cases bliver lavet med udgangspunkt i Genin-modellen (Udfordring -> Ideudvikling -> Pitch) og eleverne bliver introduceret til forskellige  ideudviklingsværktøjer i forbindelse med casen, som kan bruges til at stimulere idegenerering fremadrettet.

 

Før eleverne lærer om værktøjerne og begynder at bruge dem, præsenteres de for udfordringen de skal arbejde med, baggrunden for denne, samt for hvordan et eller flere verdensmål er relateret til udfordringen. 

De arbejder sig så frem til en række konkrete ideer, og prioriterer de bedste af disse, inden de i slutningen af forløbet præsenterer/pitcher deres bedste ideer. 

Andre samarbejder

Foruden vores kerneaktiviteter, som er de casebaserede virksomhedssamarbejer, indgår vi også i projekter med eksempelvis kommuner og uddannelsesinstitutioner. Vi har bl.a. i 2023 i samarbejde med Esbjerg Kommune kørt affaldsforløb for kommunens 4. klasser.