Verdensmålsrelaterede forløb for skoler, ungdomsuddannelser og universiteter. 

På et Genin forløb lærer eleverne om FN's 17 Verdensmål, gennem et konkret forløb, hvor de fordyber sig i et eller flere af målene. De får som regel en konkret verdensmålsrelateret udfordring fra en lokal virksomhed, der er interesseret i at få børnenes ideer til hvordan udfordringen kan løses. De arbejder i Genin modellens ramme. 

Vi sørger for kontakten til virksomhederne, der har konkrete cases eleverne kan arbejde med. 

Eleverne lærer i forløbet konkrete værktøjer til ideudvikling at kende, så de både i forløbet og efter endt forløb, kan bruge dem til at løse udfordringer og problemer de støder på. For eksempel i fag og projekter på uddannelsen.

Facilitatorer fra Verdensmålshuset Genin uddanner lærerne i at bruge Geninmodellen, dens ramme, proces og værktøjer. Der er tale om kompetenceudvikling for lærerne, som kan bruges i forskellige fag og projekter efter endt forløb. 

 

Om ønsket kan Geninmodellen blive gjort tilgængelig for og brugt af alle interesserede lærere på en skole/uddannelse, via "udrulning" hvor de første lærere der har lært at bruge modellen, efterfølgende lærer deres kollegaer at bruge den.

Om ønsket kan Geninmodellen blive gjort tilgængelige for og brugt af alle intresserede lærere på en skole, via "udrulning" hvor de første lærere der har lært at bruge modellen, efterfølgende lærer deres kollegaer at bruge den. 

Forløbene kan afholdes på uddannelserne eller i Verdensmålshuset. Ved Fanøfærgen råder vi over en lokalitet med et spændende interaktivt læringsmiljø, centreret omkring verdensmålrelaterede installationer og aktiviteter. Huset kan på forskellig vis inspirere i de forløb eleverne er i gang med. 

Forløbene er afprøvet på alle Esbjerg Kommunes folkeskoler, blandt andet på en hel årgang 4. klasser. Forløbene er evalueret med gode resultater af Esbjerg kommune og forsker ved AAU.