Spangsbjerg skole samarbejdede med Rybners HTX

Eleverne fra 4. Klasse på Spangsbjerg skole har i deres forløb klasseværelse på Rybners HTX.

Her har de fokus på madspild, primært i husholdningen.

Rybners køkkenelever hjælper Spangsbjerg skoles elever med at vise hvordan man i køkkenet på skolen kan gøre forskellige ting for at reducere madspild. Og det de viser skoleeleverne inspirerer til elevernes arbejde med at forstå hvorfor og hvordan det er vigtigt at undgå madspild og til hvad man kan gøre for at mindske madspild.

Vervad har i dette forløb et tæt samarbejde med ideudviklingskonceptet GenIN, og resultatet bliver en masse gode konkrete ideer.

Kunstner Søren Brynjolf laver et trækunstværk inspireret af elevernes ideer, som forestiller et monster der kommer op af en skraldespand. Monsteret vil skræmme folk, så de ikke smider mad ud.

Sangskriver Gert Barslund laver sangen “Stop nu” inspireret af elevernes tanker og ideer i forløbet.

Herunder ses billeder fra forløbet, blandt andet af det grønne skraldespandsmonster.