Fremtidens kystsikring

Casedetaljer

Titel: Fremtidens kystsikring

Virksomhed: Esbjerg Havn

Facilitator: Verdensmålshuset Genin

Esbjerg Kommune står over for en udfordrende opgave med hensyn til at beskytte sin kystlinje, især Esbjerg Havn og byen, mod de forventede stigninger i havniveauet i de kommende årtier.  Eleverne skal hjælpe med at udvikle en kystsikringsplan for at sikre Esbjerg Havn og by mod fremtidige vandstandsstigninger. Opgaven er at finde multifunktionelle løsninger for at skabe en helhedsorienteret tilgang til kystsikringen - dvs. sikringen skal være mere en “bare” sikring og skal også kunne bruges til andet.

Relaterede verdensmål:

Verdensmål 13: Bekæmpelse af klimaforandringer

Alt efter hvilken retning man drejer casen, og hvor lang tid man har til opgaven, kan andre verdensmål også involveres. Her nogle forslag:

Verdensmål 11, 14 og 17.