Esbjerg Havn

Esbjerg Havn er Danmarks førende offshore havn, et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport og en af verdens største udskibningshavne for vindmøller. Der udskibes hvert år op til 1.500 MW offshore vind fra Esbjerg Havn. Vi har en årlig godsomsætning 4,3 millioner tons, og godt 6.000 skibe anløber hvert år havnen. Havnen er hjemsted for mere end 200 virksomheder, der beskæftiger godt 10.000 mennesker. Vores areal dækker mere end 4,5 millioner m2, og dermed er vi en af Danmarks arealmæssigt største havn.

Læs mere om Esbjerg Havn her:

Forside - Esbjerg Havn (portesbjerg.dk)

Esbjerg Havn har bidraget med flere cases til Verdensmålshuset Genin og lige nu har de en aktiv case om “Fremtidens Kystsikring”. Desuden er det Esbjerg Havn der ejer bygningen som vi har til huse i.