Hvad er Genin?

Verdensmålshuset Genin (Generation Innovation) er en non-profit organisation forankret i Esbjerg med fokus på bæredygtighed og skole-/virksomhedssamarbejder. Rammen for arbejdet er funderet i FN's Verdensmål. Her arbejder børn og unge med at finde nye løsninger på autentiske cases fra virksomheder ved tilegnelse af konkrete ideudviklingsværktøjer. Vores forløb er gratis.

Foruden vores kerneaktiviteter, som er de casebaserede virksomhedssamarbejer, indgår vi også i projekter med eksempelvis kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Fysiske rammer og organisation

Huset, som danner base for alle Verdensmålshuset Genins aktiviteter, ligger på Dokvej i Esbjerg lige ned til Fanøfærgen, tæt på havnen og havnens virksomheder og tæt på byen. Huset, der ejes af Esbjerg Havn, har derfor en helt unik og central placering i det lokalsamfund, som det sætter fokus på.

Forløbene, vi faciliterer, kan afholdes på uddannelserne eller i Verdensmålshuset. Det fysiske verdensmålshus har til hensigt at understøtte udrulningen af kendskabet til verdensmålene og bæredygtige initiativer fra partnerne bredt i samfundet.

Partnere i virksomheden er Christian Adamsen, ejer af ingeniørvirksomheden Terotech, og Jesper Sloth, salgsleder i virksomheden Fiberline Composites.

Den daglige ledelse foretages af Lene Friis Møller, der har en naturvidenskabelig akademisk baggrund med ledelseserfaring. Hun har desuden solid erfaring med formidling, undervisning og projektledelse.

Baggrund

Der er brug for forandring på kloden, ikke mindst i forhold til klima, bæredygtighed og verdensmål. Vi kan ikke gøre som vi plejer, hverken på globalt, nationalt eller lokalt niveau. 

Fremtiden ”skriger” efter nye løsninger på en række udfordringer omkring bæredygtighed, som vi ikke havde forestillet os vi skulle stå overfor. Hvis det skal lykkes at finde frem til de nye løsninger, kræver det at fremtiden har mennesker, der ved hvordan de kan arbejde med konkrete udfordringer, som har en innovativ tilgang, og kan bruge konkrete værktøjer til ideudvikling. Fremtidens forandringsagenter. De unge som overtager det hele efter os gamle, der for længe har gjort som vi plejer.

Problemet er, at vores uddannelsessystem kun i begrænset omfang kan danne/uddanne dem der er brug for. En meget stor del af skolernes og ungdomsuddannelsernes læring er bygget op om tilegnelse af paratviden,  og der mangler konkrete modeller til undervisning i bæredygtig forandring.

Det er det problem, vores koncept vil bidrage til at løse.

Se mere her på siden, eller tag kontakt til os på telefon 61150163 eller via mail lene@genin.dk