Vi faciliterer casebaserede uddannelses-virksomheds samarbejder, der skaber fremtidens bæredygtige forandringsagenter

 

Rammen for vores arbejde er funderet i FN's Verdensmål. Indenfor denne ramme  arbejder børn og unge med at finde nye løsninger til reelle cases fra virksomheder, via tilegnelsen af konkrete ideudviklingsværktøjer.

Følg med i de mange løbende aktiviteter på Genins Facebook og LinkedIN side, og se mere på denne side