VI FACILITERER CASEBASEREDE UDDANNELSES-VIRKSOMHEDS SAMARBEJDER, DER SKABER FREMTIDENS BÆREDYGTIGE FORANDRINGSAGENTER

Verdensmålshuset Genin (Generation Innovation) er en non-profit organisation forankret i Esbjerg med fokus på bæredygtighed og skole-/virksomhedssamarbejder. Rammen for arbejdet er funderet i FN's Verdensmål. Vores kerneaktivitet er case-baseret undervisningsforløb, hvor børn og unge er med til at finde nye løsninger på autentiske cases fra virksomheder ved tilegnelse af konkrete ideudviklingsværktøjer. 

Formålet er at uddannelserne tilbydes gratis undervisningsforløb, med henblik på at give eleverne en bedre forståelse for mulighederne i de lokale virksomheder og at uddanne fremtidens arbejdsstyrke indenfor den grønne omstilling. 

Foruden kerneopgaverne har vi også samarbejde og projekter med uddannelsesinstitutioner og kommuner.