Bryndums 4. klasser havde fokus på ensomhed

Sammen med Ældresagen og Social og Sundhedsskolen i Esbjerg, har Bryndum skole indenfor mål 3 - sundhed og trivsel - sat fokus på ensomhed.

Nærmere bestemt har de arbejdet med en konkret udfordring: Hvordan kan man mindske ensomhed blandt både børn og ældre.

Først i forløbet har eleverne arbejdet med at forstå hvordan og hvorfor ensomhed kan være et problem både blandt børn og ældre mennesker. Hanne Meyer, formand for ældresagen holdt blandt andet et oplæg på første dag af forløbet, hvor hun gav konkrete eksempler på hvad der gør at ældre hun har kontakt til kan være ensomme.

Eleverne har på forskellig vis udtrykt deres forståelse af ensomhed i kreative udtryksformer, som for eksempel i skulpturer de har dannet af deres kroppe i små grupper og i små ståltrådsfigurer. De har også lavet små sketches, der viser deres forståelse.

I forhold til ideudviklingsdelen, altså hvordan man kan mindske ensomhed, har de via ideudviklingsøvelser fundet på en række konkrete initiativer, der kan gøre noget ved ensomhed for både børn og ældre. Et tæt samarbejde i dette forløb med ideudviklingskonceptet GenIN (www.genin.dk) resulterede blandt andet i en række ideer fra eleverne til hvordan børn kan komme samarbejde med plejehjem, og de ældre der, om at lave forskellige former for spændende aktiviteter.