Øsamfundet - og de grønne investeringer

Casedetaljer

Titel: Øsamfundet - og de grønne investeringer

Virksomhed: EY

Facilitator: Verdensmålshuset Genin

 

I Danmark ligger der en Ø. Øen er beboet af et lokalsamfund med 200 indbyggere. Øen har nu fået klimaproblemer. 

Eleverne er EY-konsulenter for borgmesteren og skal undersøge hvilke klimapåvirkninger der er på Øen. Hvad er der på øen der udleder CO2?  Hvilke løsninger kan der laves for at minimere udledningen på øen? Både kollektivt og individuelt.

Hvordan skal løsningerne betales af ø-samfundet? Og hvordan kan EY-konsulenterne  hjælpe med at sikre, at pengene fordeles rimeligt mellem borgernes forskellige investeringer?

Relaterede verdensmål:

Verdensmål 13  og verdensmål 11

Alt efter hvilken retning man drejer casen, og hvor lang tid man har til opgaven, kan andre verdensmål også involveres. Her nogle forslag:

Verdensmål 7, 12 og 17.