VirksomhederVirksomheder og organisationer kan bidrage til udvikling af den kommende generation af iværksættere, samt bidrage til nye løsninger på aktuelle udfordringer. Ved at investere i innovation i folkeskolen.  

Elever fra Cosmosskolen i Esbjerg (fra i alt fem 8. klasser) har fra oktober 2017 til februar 2018 allerede været igennem de første modulopbyggede forløb, der skal give eleverne et nyskabende innovativt mindset. Et mindset som kan føre til nye ideer og løsninger, i forhold til konkrete udfordringer, stillet af virksomheder, organisationer, kommune og by. I det område de bor samt i en vis grad i forhold til nationale og globale udfordringer.

Fra februar 2019 starter helt nye forløb op med hele fjorten 4. klasser, fra både Cosmosskolen og Auraskolen. I forløb tilpasset deres alderstrin.

En virksomhed eller organisation kan bidrage på to måder. Enten kan den stille en konkret udfordring som eleverne skal finde nye løsninger til, eller den kan støtte økonomisk. Begge dele kan naturligvis også lade sig gøre. 

Følgende virksomheder har støttet økonomisk: E. Bank Lauridsen, KD Selskaberne, Maccartney A/S, SAMRUM, Juel og Krøyer TeroTech, Blaaholm A/S, Esbjerg kommune