VisionSammen skaber vi en generation der kan og vil ændre verden.

Vi vil give elever i folkeskolen lige muligheder for at blive fremtidige ideudviklere og iværksættere

Vi vil videreudvikle elevernes naturlige kreativitet og skaberevne. Og styrke deres innovative DNA. 

Vi vil give eleverne en konkret værktøjskasse med ideudviklingsredskaber, og en digital ideudviklingsplatform, der kan skabe løsninger, resultater og vækst i forhold til enhver udfordring. 

Vi vil komme med konkrete og reelle udfordringer fra virksomheder, fra by og kommune, samt fra nationale og globale organisationer og interessanter. Så de bliver i stand til at løse konkrete samfundsmæssige og erhvervsmæssige udfordringer.

Vi vil skabe broer mellem elever, virksomheder og organisationer, lokalområde og kommune. Så det giver værdi for alle parter.

Vi vil starte så tidligt som muligt og få innovationsforløb ind på alle klassetrin. 

Vi går målrettet efter at Danmark bliver den førende innovative nation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Levedygtighed, bæredygtighed og konkurrencedygtighed.

Levedygtighed: Vi vil give alle børn lige mulighed for at kunne udleve deres skabende potentiale. Så de selvstændigt under og efter skoleforløb kan skabe nye ideer, løsninger og produkter. Så de kan blive kommende iværksættere. 

Bæredygtighed: Vi vil styrke elevernes evne til at samarbejde og samskabe. Vi ser et samfund, der har behov for at flere går sammen om at skabe nye langtidsholdbare løsninger på aktuelle udfordringer. Og vi går målrettet efter den fælles synergi. Til gavn for mange.

Konkurrencedygtighed: De nye løsninger der kommer frem under og efter innovationsforløb, og ikke mindst de mange nye unge iværksættere som bliver skabt under forløbene, skal gøre vores samfund mere konkurrencedygtigt. Mere iværksætteri, flere iværksættere, opstart og videreudvikling af virksomheder, skal sikre at vi ikke kommer til at halte bagefter andre.