Indhold

Her kan du læse om det konkrete indhold på forløbene

Eleverne skal i et forløb gennem i alt syv dages undervisning. De syv dage er fordelt over cirka 2-3 måneder.

Forløbet finder som udgangspunkt sted i et nyt og anderledes "klasselokale" end det eleverne plejer at være i. Det nye klasselokale kan for eksempel være på en virksomhed eller på en institution. De mennesker der ejer elevernes nye klasselokale, eller er primære personer der, er med til at stille en hovedudfordring til eleverne, som eleverne skal finde nye ideer/løsninger til i forløbet. 

På forløbets først dag introducereseleverne for deres nye klasselokale og for hovedudfordringen de skal arbejde med. For hvorfor og hvordan de skal arbejde med denne udfordring i deres nye omgivelser. 

Fra dag 1-6 introduceres eleverne hver dag så for et nyt spændende redskab, som de på den aktuelle dag lærer at bruge, til at "angribe" den pågældende udfordring med. Så nye ideer kommer frem løbende over de 6 første dage. 

De fremkomne ideer, kommentarer, likes, og viderudviklinger til hovedufordringen, føres løbende ind på den digitale platform: www.vielskerideer

 

Hver forløb afsluttes med en præsentation af de bedste ideer, på en dag hvor forskellige aktører og interessanter inviteres til det nye klasselokale, for at se hvad eleverne sammen har skabt. 

Dag 1: Opstart og introduktion - samt intro til første værktøj

Dag 1: Opstart og introduktion - samt intro til første værktøj
På første dag introduceres eleverne for hvad innovation er, og hvorfor det er vigtigt at arbejde med innovation. Innovation italesættes i øjenhøjde, så det passer til børn: "I skal lære at finde på helt nye ideer, som andre kan bruge til noget". På første dagen introduceres eleverne desuden for stedet hvor de skal være, for hovedudfordringen de kommer til at arbejde med, og for den konkrete måde det hele kommer til at foregå på. De introduceres herefter for det første a de i alt 6 værktøjer de skal lære at bruge til at skabe ideer med. Og sidst men ikke mindst lærer de at bruge den digitale platform ”www.vielskerideer.dk”, der bliver deres erstatning for bøger og lektier under hele forløbet.

Dag 2: Introduktion til og brug af det andet værktøj

Dag 2: Introduktion til og brug af det andet værktøj
Eleverne præsenteres på dag 2 for det andet af de værktøjer de skal arbejde med. Via eksempler på brug af værktøjet, sjove øvelser og opgaver, lærer de at bruge dagens værktøj. De bruger det først på et par mindre "for sjov" udfordringer, og retter det herefter mod hovedudfordringen. De bedste af de fremkomne ideer skriver eleverne gruppevis ind på den digitale platform. Og eleverne kommenterer og liker hinandens ideer her.

Dag 3: Introduktion til og brug af det tredje værktøj

Dag 3: Introduktion til og brug af det tredje værktøj
Eleverne præsenteres på dag 3 for det tredje af de værktøjer de skal arbejde med. Via eksempler på brug af værktøjet, sjove øvelser og opgaver, lærer de at bruge dagens værktøj. De bruger det først på et par mindre "for sjov" udfordringer, og retter det herefter mod hovedudfordringen. De fremkomne ideer skrives ind på den digitale platform.

Dag 4: Introduktion til og brug af det fjerde værktøj

Dag 4: Introduktion til og brug af det fjerde værktøj
Eleverne præsenteres på dag 4 for det fjerde af de værktøjer de skal arbejde med. Via eksempler på brug af værktøjet, sjove øvelser og opgaver, lærer de at bruge dagens værktøj. De bruger det først på et par mindre "for sjov" udfordringer, og retter det herefter mod hovedudfordringen. De fremkomne ideer skrives ind på den digitale platform.

Dag 5: Introduktion til og brug af det femte værktøj

Dag 5: Introduktion til og brug af det femte værktøj
Eleverne præsenteres på dag 5 for det femte af de værktøjer de skal arbejde med. Via eksempler på brug af værktøjet, sjove øvelser og opgaver, lærer de at bruge dagens værktøj. De bruger det først på et par mindre "for sjov" udfordringer, og retter det herefter mod hovedudfordringen. De fremkomne ideer skrives ind på den digitale platform.

Dag 6: Introduktion til og brug af det sjette værktøj

Dag 6: Introduktion til og brug af det sjette værktøj
Eleverne præsenteres på dag 6 for det sjette af de værktøjer de skal arbejde med. Via eksempler på brug af værktøjet, sjove øvelser og opgaver, lærer de at bruge dagens værktøj. De bruger det først på et par mindre "for sjov" udfordringer, og retter det herefter mod hovedudfordringen. De fremkomne ideer skrives ind på den digitale platform.

Dag 7: Opsamling inden præsentation

Dag 7: Opsamling inden præsentation
Der samles op med eleverne inden den afsluttende præsentation Hvad er der sket undervejs? Hvad har det givet eleverne? Hvad kan de bruge forløbet, værktøjer og arbejdsmåde til fremover? Hvad skal være anderledes end anden gang?

Dag 7: Afslutning - præsentationer

Dag 7: Afslutning - præsentationer
Forløbene bliver alle afsluttes på ordentlig vis på forløbets 7. dag. De bedste ideer, der er fremkommet undervejs præsenteres, på den sidste af dagene. De forskellige aktører og interessanter omkring hver af de stillede udfordringer kommer med hvis de kan. Eleverne får feedback fra dem der har stillet udfordringerne og fra andre der har fulgt med på sidelinjen. Der ses på hvad der er oplevet, lært undervejs og mest af alt hvad der er kommet frem af nye gode ideer. Der er givet også nogle anerkendelser og gaver/præmier til de bedste ideer, til vinderne af de forskellige indlagte konkurrencer undervejs.