Cases

Fra 12. oktober 2017 til 1. februar 2018 kørte GenIN fire forløb med alle 8. klasser på Cosmosskolen (Bakkeskolen, Spangsbjergskolen og Boldesager skole). Herunder ses nogle af de udfordringer de arbejdede med. Fra virksomheder, organisationer og lokalsamfund.

 

 

Nye forløb bliver igang sat med alle 4. klasserne på Cosmosskolen og på Auraskolen fra medio 2019 til afslutningen af skoleåret medio juni 2019.

De nye forløb kommer blandt andet til at finde sted på Fiskeri og Søfartsmuseet og på et af byens plejehjem.  

 • Reelle virksomhedsudfordringer

  To store lokale virksomheder i Esbjerg stillede eleverne fra Cosmosskolens 8. klasser to store udfordringer. Som de gerne ville have nye ideer og løsninger til. Ingeniør'ne kom med den ene udfordring, der handlede om ideer til fremtidens skole. Mærsk kom med den anden, der handlede om styrkelse af det internationale miljø i Esbjerg. Eleverne kommer til at se hvordan virksomhederne fungerer, og få al den nødvendig baggrundsviden i forhold til de udfordringer de bliver stillet.

  Læs mere
 • Ideer til byen og lokalområdet

  Eleverne fra Cosmosskolens 8. klasser arbejdede blandt andet med en konkret udfordring fra Hovedbiblioteket, der handlede om hvordan et område udenfor biblioteket kan udvikles til et socialt "rum", der tiltrække forskellige aktører og grupper.

  Læs mere
 • Nationale og globale udfordringer

  Eleverne på Cosmosskolens 8. klasser kom ikke kun til at arbejde med innovation i forhold til lokale udfordringer. De kom også til at prøve kræfter med udfordringer, der har et nationalt og globalt perspektiv. Nogle af dem blev blandt andet stillet en udfordring i forhold til mobning fra Red Barnet Ungdom, og et par udfordringer i forhold til FN's verdensmål af politikere fra Folketingsgruppen og et par store godgørende organisationer som Rotary International.

  Læs mere