App til unge og deres lærere

  • Home
  • App til unge og deres lærere


Fredag den 9. september 2022 kommer en ny app om ansvarligt forbrug ud til unge og deres lærere. Appen er tænkt som igangsætter til klasseundervisning, for unge i skole og på ungdomsuddannelser. En igangsættende appetitvækker i forhold til at gå mere i dybden med FN's verdensmåls 12 og delmålen om at vi skal være mere ansvarlige forbrugere.

App'en er ikke et digitalt leksikon med en masse detaljerede tal og data. Disse kan for eksempel findes hos Concitos "Den store klimadatabase" på en række områder. App'en skal være med til at vække forståelsen og interessen for hvordan deres deres daglige forbrug kan påvirke klima og klode, og sætte gang i mere dybdegående undervisning herom på klassen.

På klassen kan lærerne bruge tilhørende vejledninger til appen. Den ene af disse hjælper med overblik over temaer/områder i app'en og den anden med at give eleverne spørgsmål og opgaver, som de på klassen kan gå mere i dybden med. 

App'en kan hentes gratis på appstore, ved at søge efter: GenIN - Ansvarlig Forbruger. Den er støttet af LB-Fonden.

Overblik over og gennemgang af temaer/områder i app'en fås ved at trykke her:

Spørgsmål og opgaver som læreren sammen med eleverne kan gå mere i dybden med fås ved at trykke her: